دبیرخانه شمس

 

 

 

تلفن:  8-33656420-028    داخلی  103

 

 


 

 

وب‌سایت:  Shams.Qazvin.ir

 

 

 

 

رایانامه: Shams@Qazvin.ir

 

 


 

آدرس: قزوين - میدان جانبازان - بلوار شهید مطهری - ساختمان معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی

 

شهرداری قزوین - طبقه دوم