براي مشاهده رزومه مدیر بر روی تصوير زير کليک نمائيد

 

 

 

 

دکتر عباس کشاورز صفيئی

 

مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری قزوین

 

دبیر شمس