اعضای هیأت اجرایی شمس

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

تخصص

مسئولیت

1

حسنعلی اصغری

دکترای تخصصی مدیریت منابع‌انسانی و دکترای آینده‌پژوهی

مدیریت/ آینده‌نگاری

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی شهرداری قزوین

2

عباس کشاورز‌صفیئی

دکترای تخصصی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری0

برنامه‌ریزی شهری

مدیر آموزش و پژوهش شهرداری قزوین

دبیر شمس

3

سید صفاء الدین هاشمیان

کارشناسی مدیریت‌جهانگردی

گردشگری

دبیر کارگروه گردشگری شهرداری قزوین

4

سید تقی مجابی

کارشناسی ارشد شهرسازی

اداری و مالی

معاون اداری و مالی شهرداری قزوین

5

سید مهدی کاظمی

کارشناسی مهندسی کشاورزی

خدمات شهری

معاون خدمات شهری شهرداری قزوین

6

عادله مهرابی

کارشناسی علوم سیاسی

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل

مدیر اداره روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شهرداری قزوین

7

محمد درافشانی

کارشناسی مدیریت تبلیغات تجاری

فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین

8

حامد چگینی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

مدیریت

کارشناس دبیرخانه شمس