سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

دوازدهمین جلسه هیأت رییسه شمس برگزار شد

هیأت‌رییسه شمس، روند پیشرفت موضوعات اولویت‌دار کارگروه‌های پنج‌گانه شمس و تدوین بسته سیاستگذاری آن‌ها را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی شورای مشورتی سیاستگذاری (شمس)؛ دوازدهمین جلسه هیأت‌رییسه، با موضوع بررسی پیشرفت موضوعات اولویت‌دار کارگروه‌ها، در معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری برگزار شد.

بررسی بسته‌های سیاستی  کارگروه‌ها در هیأت‌رییسه شمس

فرهاد درویشی، رییس شورای مشورتی سیاستگذاری  در این جلسه گفت: از آبان ماه گزارش‌های اولیه در خصوص بسته‌های سیاستی اولویت اول کارگروه‌ها در هیأت‌رییسه ارائه و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

درویشی تاکید کرد: بسته‌های سیاستی تدوین شده در کارگروه‌های پنج‌گانه، به توصیه‌های سیاستی و راهکارهای عملیاتی در مجموعه مدیریت شهری ختم می شود.

رییس شورای مشورتی سیاستگذاری گفت: پیشنهاد می‌شود بعد از تدوین بسته‌های سیاستی کارگروه‌ها، نشست مشترکی با شورای شهر قزوین برگزار شود.

شهروند فرهنگی اولویت اول کارگروه فرهنگی و اجتماعی شمس

در ادامه جعفر نصیری شهرکی، رییس کارگروه فرهنگی و اجتماعی شمس، با بیان این که موضوع فرهنگ شهروندی در دستور کار این کارگروه قرار دارد، گفت: در این کارگروه به تعریف جدیدی از فرهنگ شهروندی رسیدیم، شاخص‌های فرهنگی تعیین و شهر را در معرض پرسش‌هایی قرار داده‌ایم.

نصیری شهرکی با تاکید بر این که فرهنگ از طریق آموزش به نسل‌های بعدی منتقل می‌شود، افزود: اگر فرهنگ شهروندی ارتقا یابد، بر توسعه پایدار، حکروایی خوب و دیگر شاخص‌های اجتماعی تاثیر مطلوب و مثبتی خواهد داشت.

وی با بیان این که، شهروند فرهنگی، فردی است که خود را در قبال مسایل شهروندی مسئول بداند، خاطرنشان کرد: کارگروه فرهنگی و اجتماعی بعد از تعیین اولویت‌ها، بر شهروند فرهنگی متمرکز شده، پنج جلسه اصلی و فرعی برگزار کرده و تا دو جلسه دیگر به بسته سیاستی کارگروه در این موضوع دست پیدا می‌کند، همچنین، بررسی موضوع پیوست فرهنگی، به‌عنوان دومین اولویت این کارگروه نیز، آغاز شده است.

رییس کارگروه فرهنگی و اجتماعی شمس تصریح کرد: تعیین شاخص‌های فرهنگی قزوین اقدام جدید و مثبتی است که در مقیاس متخصصان فرهنگی استان، با تهیه پرسش‌نامه کلید خورده است.

باغستان سنتی قزوین مهم ترین دغدغه کارگروه توسعه پایدار شهری است

محمود داوران، رییس کارگروه توسعه پایدار شهری شمس، نیز در این جلسه گفت: اظهار نظرهای گوناگونی از سوی مدیران استانی و شهری درمورد باغستان سنتی قزوین ارائه شده که می‌بایست اتخاذ تصمیمات با مشارکت تمام دستگاه‌های ذی‌ربط و مدیریت یکپارچه صورت پذیرد.

داوران اظهار کرد: ما علاقه مند به دیدار و تبادل اطلاعات با اعضای شورای شهر قزوین هستیم و پیشنهاد می‌کنیم جلسه مشترکی، برای رسیدگی به وضعیت باغستان سنتی، با شورای شهر برگزار شود.

وی خاطرنشان کرد: هفته گذشته کارگروه توسعه پایدار از باغستان سنتی پاروئک بازدید کرد و گزارش جامعی از وضعیت آن و نیاز باغداران تهیه کرد.

رییس کارگروه توسعه‌پایدار‌شهری شمس تاکید کرد: باغستان‌سنتی قزوین دغدغه و اولویت اول کارگروه توسعه‌پایدار‌شهری است که 90 درصد مباحث آن صورت گرفته و بسته سیاستی آن تا پایان مهرماه تهیه می‌شود.

شمس جایگاه مردمی دارد

در ادامه این نشست، عباس نیکویه، رییس کارگروه امور مدیریت و حکمرانی خوب شهری شمس، با تاکید بر این که شمس یک شورای دولتی نیست و جایگاه مردمی دارد، تصریح کرد: نگاه ما نسبت به شمس، مشورتی، مشارکتی و نظارتی است و دغدغه اجرایی و عملیاتی شدن تصمیمات شمس را داریم.

نیکویه با بیان این که شمس اتاق فکر مشورتی است و رویکرد اجرایی و عملیاتی ندارد، یادآور شد: فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی نظیر مدیریت سرمایه‌انسانی با نگاه آمایشی از جمله موضوعات پیگیری شده توسط کارگروه حکمرانی خوب شهری است.

وی با اشاره به مطالعات کارگروه حکمرانی خوب شهری در زمینه سرمایه‌انسانی گفت: برای بررسی اولویت اول کارگروه با موضوع سامان‌دهی نیروی‌انسانی شهرداری قزوین، تاکنون سه جلسه برگزار شده است.

رییس کارگروه امور مدیریت و حکمرانی خوب شهری شمس با بیان این که چندین نوع قرارداد کاری در شهرداری وجود دارد، خواستار آن شد که هر چه زودتر سامان‌دهی وضعیت قرارداد کارکنان شهرداری در دستور کار مدیریت‌شهری قرار گیرد.

وظیفه شمس اصلاح است

صفر فضلی، عضو هیأت‌رییسه شمس، نیز با تاکید بر این که وظیفه شمس اصلاح است، تصریح کرد: در کنار تدوین اولویت‌ها و بسته‌های‌سیاستی، باید نسبت به اتفاقات روز جامعه و کشور حساس باشیم و در تصمیم گیری‌ها، سیاستگذاری و تولید فکر به کار ببریم.

عضو هیأت‌رییسه شمس با بیان این که باید در کنار توجه به گذران زندگی مردم، بدون تعطیلی و توقف، به اصلاحات بپردازیم، افزود:  ما تصمیم‌سازی و سیاستگذاری می‌کنیم و نظرات شمس را به مجموعه مدیریت‌شهری انتقال می‌دهیم.

فضلی تصریح کرد: زمانی نگاه مدیران به شورای سیاستگذاری تغییر می‌کند که دستاوردهای شمس به عموم مردم اطلاع‌رسانی شود.

عضو هیأ‌ت‌رییسه شمس تصریح کرد: با توجه به وضعیت حاکم بر جامعه، بررسی اولویت‌ها و بررسی مقتضیات زمانی-مکانی جدید باید در دستور کار قرار گیرد.

برگزاری جشنواره‌ها در دستور کار شهرداری قرار گیرد

هادی جعفری، عضو هیأت‌رییسه شمس، نیز در دوازدهمین جلسه هیأت‌رییسه شمس گفت: بسته‌های سیاستی تدوین شده، حتما مخالفان و موافقانی خواهد داشت، اما نگاه مجموعه مدیریت‌شهری نسبت به آن مثبت است و بسته‌های علمی و سیاستی آن را اجرا می‌کنند.

جعفری در ادامه با اشاره به پروژه‌های فرهنگی شهرداری خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره‌ها به منظور تزریق نشاط و شادی در جامعه در دستور کار شهرداری قزوین قرار گیرد.

سرنوشت باغستان نباید به بلاتکلیفی ختم شود

در ادامه این نشست، مسلم بیدخام، عضو هیأت‌رییسه شمس، گفت: اولویت اول کارگروه امور مالی و اقتصاد شهری، با موضوع ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری و رفع موانع آن، مورد بررسی قرار گرفته است.

بیدخام ادامه داد: 45 عنوان از موانع سرمایه‌گذاری در کارگروه امور مالی و اقتصاد شهری شمس ارزیابی و بحث سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر بررسی شده است.

عضو هیأت‌رییسه شمس با بیان این که سرنوشت باغستان نباید به بلاتکلیفی ختم شود، خاطرنشان کرد: موضوع باغستان تنها به شهرداری ارتباط ندارد و شهرداری تنها یک رأی از کمیسیون تغییر کاربری‌ها دارد.

وی ادامه داد: مجموعه‌ای از دستگاه‌ها از جمله میراث فرهنگی، استانداری، جهاد کشاورزی و غیره در موضوع باغستان دخل و تصرف دارند، اما نباید دچار بلاتکلیفی شود. باید برنامه عملیاتی برای آن بنویسیم.

قزوین پایلوت اجرای TOD

در این جلسه، علی‌حسن ظاهری، عضو هیأت‌رییسه شمس، اظهار کرد: اعضای کارگروه فنی و مهندسی شمس به چهار تیم تقسیم شدند که اولویت اول کارگروه یعنی حمل و نقل عمومی شهر را از چهار جنبه مختلف مورد بررسی قرار دهند، در جلسه بعدی جمع‌بندی اولیه انجام می‌شود.

وی یادآور شد: قزوین، از سوی شورای عالی ترافیک، به عنوان پایلوت اجرای TOD طراحی مدیریت شهر  براساس حمل و نقل عمومی و همگانی برگزیده شده است.

عباس کشاورز‌صفیئی، دبیر شورای مشورتی سیاستگذاری، نیز تصریح کرد: حق بر شهر و برنامه‌ریزی وکالتی دو موضوع مهم فرهنگی است که مشارکت‌عمومی در کنار این فرآیندهای علمی لازم و پیش‌برنده است.

در دوازدهمین جلسه شورای مشورتی سیاستگذاری شهرداری قزوین مقرر شد، در اولین جلسه هیأت‌رییسه در آبان ماه، روسای کارگروه‌ها، گزارش مقدماتی و اولیه بررسی اولویت‌های اول کارگروه‌ها را ارائه کنند تا نهایی و به مدیریت‌شهری ارائه شود.

پایان پیام

تصاویر مرتبط