پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

داوران، رئیس کارگروه تخصصی امور توسعه پایدار شهری شمس:

مدیریت شهری قزوین از مصوبات کارگروه‌های شمس به طور کاربردی استفاده کند

رئیس کارگروه تخصصی امور توسعه پایدار شهری شمس گفت: مصوبات کارگروه‌های تخصصی شمس مورد توجه جدی مدیریت شهری قزوین قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری قزوین، محمود داوران در دومین نشست مجمع عمومی شورای مشورتی سیاستگذاری (شمس) افزود: توسعه پایدار مقوله‌ای پیچیده‌ است که ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی و زیست‌محیطی دارد.

وی اضافه کرد: کارگروه توسعه پایدار همچنان که تاکنون مورد اعتماد قرار گرفته، باید برای استمرار فعالیت خود با استقلال بیشتر حرکت کند و مصوبات آن مورد توجه شهرداری قرار گیرد

داوران خاطرنشان کرد: بنابر پیشنهاد شهرداری، ساماندهی خیابان شهید انصاری شرقی در این کارگروه مطرح و بررسی شد و در قالب طرح ساماندهی دو محله پنبه‌ریسه و بلاغی در اختیار شهرداری قرار گرفت.

وی ادامه داد: همچنین برنامه پنج‌ساله شهرداری نیز با استفاده از اسناد فرادست و سایر برنامه‌ها و تجارب شهرها تدوین شده که به زودی تقدیم هیئت رئیسه می‌شود.

وی مسئله باغستان سنتی و قرارگرفتن آن در معرض تخریب و نابودی، بحران آب و پسماند شهری را از مهم‌ترین موضوعات زیست‌محیطی عنوان کرد که در کارگروه توسعه شهری طرح شده است.

وی افزود: شهر قزوین دارای ۵۰۰ هکتار بافت فرسوده و ۵۰۰ هکتار زمین رهاشده است، اما با تمام اینها متأسفانه در طرح جامع پیشنهادی جدید وسعت شهر به ۶ هزار و ۲۰۰ هکتار رسیده که این به هیچ وجه با توسعه پایدار شهری همخوانی ندارد.

 

تصاویر مرتبط