پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

نصیری شهرکی، رئیس کار گروه تخصصی امور فرهنگی و اجتماعی شهری شمس:

تهیه پیوست فرهنگی برای تمام طرح‌های شهرداری ضروری است

رئیس کار گروه تخصصی امور فرهنگی و اجتماعی شهری شمس گفت: برای تحقق اهداف و برنامه‌های فرهنگی و هنری شهر، باید تمام طرح‌های شهرداری پیوست فرهنگی داشته و توسط تیم کارشناسی بر روند اجرای آن نظارت شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری قزوین جعفر نصیری شهرکی در دومین نشست مجمع عمومی شورای مشورتی سیاستگذاری (شمس) افزود: متأسفانه قزوین ازلحاظ برخورداری از سرانه‌های فرهنگی و هنری از فقیرترین استان‌های کشور است.

وی گفت: برای پرکردن این خلأ در حوزه فرهنگی و هنری باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی کمک گرفت، تجربه‌ای که نمونه‌های موفقی از آن در قزوین وجود دارد.

نصیری شهرکی توسعه کمی و کیفی فضاهای فرهنگی و ورزشی، ارتقای سطح فرهنگی شهروندان و توسعه کمی و کیفی برنامه‌های حوزه بانوان را ازجمله مهمترین اولویت‌های احصاشده توسط این کارگروه اعلام کرد و افزود: این محورها بر مبنای پیشنهادات اعضا، تجربیات کارگروه قزوین۲۰ و برنامه‌های پنج‌ساله شهرداری تهیه شده است.

وی با بیان اینکه مدیریت شهری امروز باید تحولی در عملکرد خود داشته باشد گفت: به‌منظور ارتقای فرهنگ شهری درخواست کارگروه امور فرهنگی و اجتماعی شهری شمس این است که اعضای این کارگروه بر عملکرد زیرمجموعه‌های مربوطه در مجموعه مدیریت شهری قزوین نظارت داشته باشند.

نصیری شهرکی ادامه داد: قزوین از هنرمندان فرهیخته بسیاری برخوردار است و بهره‌گیری از دیدگاه‌های آنان در ترسیم سیمای شهری موجب دستیابی به شهری بهتر خواهد شد.

وی افزایش اشتغال هنرمندان و حمایت از آنان را در تسریع این روند مؤثر دانست.

نصیری شهرکی پیشنهاد کرد: برای تمام پروژه‌های شهرداری پیوست فرهنگی ارائه شده و تیمی هم بر اجرای آن نظارت داشته باشد.

وی تأکید کرد: شهرداری از توان بخش خصوصی غافل نشده و از اتفاقات مثبت گذشته به عنوان الگو در برنامه‌ریزی‌های آینده استفاده کند.

تصاویر مرتبط