پنجشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

زاهدی، استاندار قزوين:

اقدام مديريت شهری قزوين در تشکيل کارگروه شمس قابل تقدير است

زاهدي، استاندار قزوين گفت: اقدام مديريت شهري قزوين در تشکيل کارگروه شمس قابل تقدير است.

به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري قزوين؛ زاهدي در آئين شوراي مشورتي سياستگذاري (شمس) قزوين 1404 افزود: نگاه مديريت شهري به شهر بايد انسان محور باشد.
وي با بيان اينکه نيازهاي شهروندان فقط مادي نيست، بيان کرد: بايد نيازهاي شهروندان در ابعاد بررسي و تامين شود.
استاندار قزوين گفت: نخبگان و فرهيختگان شهر علاوه بر داشتن تخصص و تجربه، نماينده افکار عمومي شهروندان هستند.
اين مقام مسئول تاکيد کرد: علاوه بر توجه به موضوعات شهرسازي، خدمات شهري و عمراني بايد به موضوعات جامعه شناسي، روانشناسي و هنري در شهر توجه کرد و به همين دليل مديريت شهري نمي تواند يک بعدي به اداره  شهر نگاه کند.
وي تصريح کرد: تشخيص شهرداري قزوين براي آغاز به کار شوراي مشورتي سياستگذاري (شمس) قزوين 1404 بسيار درست بوده است.
اين مقام مسئول افزود: نخبگان و فرهيختگان نماينده افکار عمومي شهروندان هستند و اين قشر از جامعه به مديريت شهري کمک موثري در توسعه شهر خواهد کرد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط