اعضای هیأت رئیسه کارگروه تخصصی امور مدیریت و حکمرانی خوب شهری

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

تخصص

مسئولیت

1

عباس نیکویه

کارشناسی ارشد مدیریت

مدیریت

رئیس کارگروه

2

مرتضی گلشاهی

کارشناسی ارشد مدیریت

مدیریت

نایب‌رئیس کارگروه

3

مهران سعیدی

دکترای مدیریت

مدیریت

دبیر کارگروه