اعضای هیأت رئیسه کارگروه تخصصی امور مالی و اقتصادی شهری

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

تخصص

مسئولیت

1

یوسف کرمی

دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه

دکترای DBA

بانکداری

اقتصاد

رئیس کارگروه

2

اکبر محمدبیگی

کارشناسی ارشد

مدیریت مالی

مالی

نایب‌رئیس کارگروه

3

فرشاد فصاحت

دکترای اقتصاد

مالی

دبیر کارگروه