اعضای هیأت رئیسه کارگروه تخصصی امورفنی و مهندسی شهری

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

تخصص

مسئولیت

1

فریبرز کریمی

دکترای معماری

معماری

رئیس کارگروه

2

سید مهدی خطیبی

کارشناسی ارشد معماری

شهرسازی و معماری

نایب‌رئیس کارگروه

3

مینا حمیدی‌فر

کارشناسی ارشد شهرسازی

شهرسازی و معماری

دبیر کارگروه

4

مینا روشن

کارشناسی ارشد شهرسازی

شهرسازی و معماری

دبیر کارگروه