اعضای هیأت رئیسه کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی شهری

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

تخصص

مسئولیت

1

جعفر نصیری‌شهرکی

کارشناسی مدیریت فرهنگی

نویسنده، فیلمساز و عکاس

رئیس کارگروه

2

آرش حاجی‌کریمی

دکترای تخصصی مدیریت

مدیریت

نایب‌رئیس کارگروه

3

حسین برجی

کارشناسی حقوق

حقوق

دبیر کارگروه