اعضای کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی شهری

 

 

ردیف نام نام خانوادگی
1 علی اصغر  ارجی
2 محمدمهدی  اله وردیها
3 حسین  آذربایجانی
4 محمد آرام
5 مریم  بیدخام
6 نصراله پور محمدی املشی
7 احمد  پیله چی
8 محمدعلی  جمالی
9 فاطمه  چرم فروش
10 اسحق  چگینی
11 حسین  چگینی
12 زهرا چگینی
13 سعید چگینی
14 آرش  حاجی کریمی
15 طیبه حدادی
16 حسن  حسن زاده
17 محمدرضا خانلری
18 سید محمدحسین  زرآبادی
19 حمید  ساوه
20 رحیم  سرکار
21 بهروز  سیدموسوی
22 سید علی  شهروزی
23 حسین  صلح جو
24 محمدعلی  غربی
25 محمود  فرهنگ دوست
26 سیده محدثه  قافله باشی
27 علی  کاظم لو
28 حامد  کبودوند
29 حسن  کرمی
30 منوچهر  کلهر
31 ایرج  گلجانی
32 احسان  لشگری
33 بهنام محمودی
34 معصومه  مرادیان
35 سید احمد  مرتضوی
36 مجید  ملا یوسفی
37 سید قریش  موسوی
38 آتوسا  مومنی
39 نادر  میرزایی
40 حمید  نصرت آقایی
41 جعفر نصیری شهرکی
42 روح اله نوری
43 حسن  یوسفی
44   بهرام نژاد
45 آذر متفکر
46 داریوش نوروزی
47 پرویز اله بخشی
48 عین اله صادقی
49 جعفر سپهریان
50 علی مسعودی راد
51 علی اوسط روحانی
52 موسی فلاح حسینی
53 جواد چگینی
54 رحیم  جلوخانی
55   فلاحگر
56 لیلا معصومی
57 حسین  برجی(دبیر)
58 معصومه  فیروزی(دبیر)